Windsurfing

CENNIK – LEKCJE INDYWIDUALNE – PAKIETY (SEZON WYSOKI – CZERWIEC-WRZESIEŃ 2021)

Osoby na kursiePakiet mały*Pakiet duży*
1 osoba690 zł1150 zł
2 osoby1200 zł2000 zł
3 osoby1530 zł2550 zł
Pakiet mały*5 lekcji z instruktorem + 2 h pływania dowolnego
zamiennie na 6 pełnych lekcji z instruktorem
Pakiet duży*8 lekcji z instruktorem + 4 h pływania dowolnego
zamiennie na 10 pełnych lekcji z instruktorem

Grupy powyżej 3 osób – cennik ustalany indywidualnie.

Pojedyncza lekcja – 140 złotych/godzina.

Lekcje ślizgowe (trapez, strapy, start z wody, rufa w ślizgu) – 180 złotych/godzina.

W cenie wszystkich kursów: instruktor, kompletny sprzęt windsurfingowy, pianka i kamizelka asekuracyjna. 

Prowadzimy także lekcje w językach angielskim i niemieckim.

*W cenie:

 • szkolenie z instruktorem,
 • wypożyczenie sprzętu szkolnego,
 • pianka i kamizelka asekuracyjna.

Polecamy również pyszną kawę na wzmocnienie przed lub po lekcji! 🙂 🙂 🙂 

* * * 
UWAGA! Przed rozpoczęciem kursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez SUN SPORT oraz że nie choruje na żadne przewlekłe choroby
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza i przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza
 3. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestników szkolenia
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań
 5. Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie zajęć
 6. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do szkolenia o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszeniu stanu zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie poleceń instruktora
 7. Zabrania się przystępowania do szkolenia zarówno w wodzie, jak i na lądzie osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
 8. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń oraz nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie kursant
 9. Na czas trwania kursu i szkolenia obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji oraz następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie
 10. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń i zadań wykonywanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zajęć. Każdorazowe wykorzystanie sprzętu poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z instruktorem lub pracownikiem SUN SPORT
 12. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora lub pracownika SUN SPORT o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć
 13. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym terminie
 14. Instruktor może odmówić przeprowadzenia lekcji w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nie przysługuje kursantowi zwrot pieniędzy
 15. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów podczas kursów, szkolenia lub wypożyczenia sprzętu oraz wyraża zgodę na publikację w mediach oraz w materiałach promocyjnych SUN SPORT
 16. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły.