Przechowalnia

CENNIK PRZECHOWALNI SPRZĘTU – SEZON WYSOKI (CZERWIEC-WRZESIEŃ 2024)

SprzętCena
Deska40 zł / doba
Pędnik otaklowany40 zł / doba
Komplet: deska + pędnik60 zł / doba
Przechowalnia sezonowa 700 zł

* * *
UWAGA! Przed skorzystaniem z przechowalni, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

  1. Do przechowalni przyjmuje się sprzęt windsurfingowy i kitesurfingowy.
  2. Klient oddający do przechowalni sprzęt oświadcza, iż nie pochodzi on z kradzieży, ani z innego nielegalnego źródła.
  3. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy szkoły SUN SPORT w obecności pracownika SUN SPORT.
  4. Szkoła SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, zaginięcia czy braki sprzętu powstałe w czasie jego użytkowania.
  5. SUN SPORT nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku) oraz za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu pozostawionego w przechowalni.
  6. W przypadku odbierania sprzętu przez osoby trzecie, fakt ten musi być zgłoszony na piśmie.
  7. Opłata za deklarowany okres przechowywania musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu odbioru sprzętu z przechowalni.
  8. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przechowalni.