Kitesurfing

Szkoła kitesurfingu w Dźwirzynie

CENNIK kursów kitesurfingowych

Poziom Opis kursu Cena

1 Poziom

2-2,5h

Teoria - omówienie zasad bezpieczeństwa, zapoznanie się z konstrukcją latawca, przygotowanie sprzętu, nauka sterowania latawcem, symulowanie sytuacji awaryjnych.


Praktyka - startowanie i lądowanie latawca, sterowanie latawca (okno wiatrowe).

270 zł (1/1)*

 lub

300 zł (1/2)*

2 Poziom 6h Zajęcia praktyczne z latawcem i deską- body dragi,  halsowanie się do deski, ćwiczenia przygotowujące do startu z deską, nauka startu z wody, pływanie z wiatrem, pierwsze udane ślizgi.

140 zł za 1h na wodzie, opcja tylko (1/1)*

3 Poziom 4h Doskonalenie pływania na halsie, nauka ostrzenia na wiatr, nauka zwrotów i pierwszych kontrolowanych skoków.

140 zł za 1h na wodzie, opcja tylko (1/1)*

*1/1 - jedna osoba do jednego instruktora

*1/2 - dwie osoby do jednego instruktora

 

Prowadzimy lekcje także w języku angielskim.

UWAGA!
Lekcja doszkalająca 1h (kombinacje zwrotów, wysokie skoki, freestyle) - 140 zł.

* * *

UWAGA! Przed rozpoczęciem kursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

1.      Uczestnik szkolenia oświadcza, iż stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez SUN SPORT oraz że nie choruje na żadne przewlekłe choroby.

2.      Osoby z problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza i przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

3.      Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestników szkolenia.

4.      Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

5.      Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie zajęć.

6.      Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do szkolenia o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszeniu stanu zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie poleceń instruktora.

7.      Zabrania się przystępowania do szkolenia zarówno w wodzie, jak i na lądzie osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

8.      Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń oraz nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie kursant.

9.      Na czas trwania kursu i szkolenia obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji oraz następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie.

10.  SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń i zadań wykonywanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11.  Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zajęć. Każdorazowe wykorzystanie sprzętu poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z instruktorem lub pracownikiem SUN SPORT.

12.  Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora lub pracownika SUN SPORT o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć.

13.  Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym terminie.

14.  Instruktor może odmówić przeprowadzenia lekcji w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nie przysługuje kursantowi zwrot pieniędzy.

15.  Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów podczas kursów, szkolenia lub wypożyczenia sprzętu oraz wyraża zgodę na publikację w mediach oraz w materiałach promocyjnych SUN SPORT.

16.  SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły.

Kitesurfing Dźwirzyno Stanica Wodna

Tak u nas pięknie!

Warunki na spocie

Polub nas na Facebooku

Informacje kontaktowe:

Sun Sport

Telefon: 664 768 645

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasi partnerzy

point 7 windsurfingcrazy fly kitesurfing

 

Realizacja: www.webst.pl