Wypożyczalnia i przechowalnia

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

Windsurfing:

Sprzęt 1 godzina 1 dzień 1 tydzień
Komplet szkolny 50 zł 150 zł 500 zł
Komplet ślizgowy 100 zł 300 zł 600 zł
Deska szkoleniowa 35 zł 120 zł 380 zł
Pędnik szkolny 35 zł 120 zł 380 zł
Deska lub pędnik funboardowy 70 zł 260 zł 520 zł
Ubranie piankowe 20 zł 50 zł 200 zł
Trapez 25 zł 60 zł 200 zł

 


Pakiet wypożyczenia sprzętu windsurfingowego:

Sprzęt 10 godzin 20 godzin
Komplet szkolny 400 zł 600 zł
Komplet ślizgowy 700 zł 900 zł
     

Pakiet do wykorzystania w trakcie jednego sezonu (czerwiec-wrzesień danego roku).


Wypożyczalnia pozostałego sprzętu wodnego:

Sprzęt 1 godzina 1 dzień
Deska SUP z wiosłem 50 zł 150 zł
Kajak 30 zł 100 zł
     

Sprzęt jest wypożyczany z klauzulą pełnej odpowiedzialności wypożyczającego za uszkodzenia lub całkowite zniszczenia - co wiąże się ze zgodą na poniesienie kosztów naprawy i utraty wartości bądź wykup sprzętu według cennika dystrybutora na Polskę.

* * *
UWAGA! Przed skorzystaniem z wypożyczalni, należy zapoznać się z poniższym regulaminem: 

 1. Wypożyczającym sprzęt może być każda osoba pełnoletnia, która zapozna się z regulaminem wypożyczalni.

 2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 3. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie będzie wypożyczany.

 4. SUN SPORT zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn, np. trudne warunki atmosferyczne.

 5. SUN SPORT ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny oraz odebrać sprzęt w trakcie korzystania z niego przez wypożyczającego, jeżeli uzna, że sprzęt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.

 6. W przypadku korzystania z wypożyczonego sprzętu poza terenem szkoły SUN SPORT pobierana jest kaucja, której wysokość ustalana jest przez pracownika SUN SPORT.

 7. Klient wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt pracownikowi SUN SPORT.

 8. Klient wypożyczający sprzęt oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na własną odpowiedzialność.

 9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.

 10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia. Wysokość kosztu ustala pracownik SUN SPORT, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu.

 11. Wypożyczający niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.

 12. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.Sporty wodne, w szczególności windsurfing i kitesurfing to sporty ekstremalne, wymagające od             uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności.

 1. Wypożyczenie sprzętu bez nadzoru instruktora nie zobowiązuje SUN SPORT do nadzoru nad korzystającym ze sprzętu i dbania o jego bezpieczeństwo.

 2. Koszty opcji asekuracja, oznaczającej holowanie wypożyczającego w przypadku, gdy wypożyczający będzie miał problemy z powrotem do brzegu, ponosi wypożyczający. 

______________________________________________________________________________

CENNIK PRZECHOWALNI SPRZĘTU

Sprzęt Cena
Deska 15 zł / doba
Pędnik otaklowany 15 zł / doba
Komplet: deska + pędnik 20 zł / doba
Przechowalnia sezonowa 700 zł

* * * 

UWAGA! Przed skorzystaniem z przechowalni, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

1.      Do przechowalni przyjmuje się sprzęt windsurfingowy i kitesurfingowy.

2.      Klient oddający do przechowalni sprzęt oświadcza, iż nie pochodzi on z kradzieży, ani z innego nielegalnego źródła.

3.      Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy szkoły SUN SPORT w obecności pracownika SUN SPORT.

4.      Szkoła SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, zaginięcia czy braki sprzętu powstałe w czasie jego użytkowania.

5.      SUN SPORT nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku) oraz za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu pozostawionego w przechowalni.

6.      W przypadku odbierania sprzętu przez osoby trzecie, fakt ten musi być zgłoszony na piśmie.

7.      Opłata za deklarowany okres przechowywania musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu odbioru sprzętu z przechowalni.

8.      SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przechowalni. 

Tak u nas pięknie!

Warunki na spocie

Polub nas na Facebooku

Informacje kontaktowe:

Sun Sport

ul. Jachtowa 44 (teren Stanicy Wodnej)

78-131 Dźwirzyno

Telefon: 664 768 645

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasi partnerzy

point 7 windsurfingcrazy fly kitesurfing

 

Realizacja: www.webst.pl