Szkoła windsurfingu w Dźwirzynie

CENNIK - Lekcje indywidualne - Pakiety

Osoby na kursie Pakiet mały* Pakiet duży*
1 osoba 390 zł 630 zł
2 osoby 690 zł 990 zł
3 osoby 860 zł 1390 zł
Pakiet mały*

5 lekcji z instruktorem + 2 h pływania dowolnego
zamiennie na 6 pełnych lekcji z instruktorem

Pakiet duży*

8 lekcji z instruktorem + 4 h pływania dowolnego
zamiennie na 10 pełnych lekcji z instruktorem

Grupy powyżej 3 osób - cennik ustalany indywidualnie. Pojedyncza lekcja - 90 złotych, lekcje ślizgowe (trapez, strapy, start z wody, rufa w ślizgu) - od 120 złotych godzina. W cenie wszystkich kursów: instruktor, kompletny sprzęt windsurfingowy, pianka i kamizelka asekuracyjna. Prowadzimy także lekcje w języku angielskim.

*W cenie:
- szkolenie z instruktorem,
- wypożyczenie sprzętu szkolnego

*Cena nie obejmuje:
- dopłaty za sprzęt funboardowy (deski bezmieczowe i pędniki powyżej 5,5m2)
[100 zł w pakiecie małym i 200 zł w pakiecie dużym]

* * * 

UWAGA! Przed rozpoczęciem kursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

1.      Uczestnik szkolenia oświadcza, iż stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez SUN SPORT oraz że nie choruje na żadne przewlekłe choroby.

2.      Osoby z problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza i przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

3.      Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestników szkolenia.

4.      Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

5.      Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie zajęć.

6.      Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do szkolenia o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszeniu stanu zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie poleceń instruktora.

7.      Zabrania się przystępowania do szkolenia zarówno w wodzie, jak i na lądzie osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

8.      Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń oraz nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie kursant.

9.      Na czas trwania kursu i szkolenia obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji oraz następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie.

10.  SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń i zadań wykonywanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11.  Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zajęć. Każdorazowe wykorzystanie sprzętu poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z instruktorem lub pracownikiem SUN SPORT.

12.  Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora lub pracownika SUN SPORT o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć.

13.  Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym terminie.

14.  Instruktor może odmówić przeprowadzenia lekcji w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nie przysługuje kursantowi zwrot pieniędzy.

15.  Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów podczas kursów, szkolenia lub wypożyczenia sprzętu oraz wyraża zgodę na publikację w mediach oraz w materiałach promocyjnych SUN SPORT.

16.  SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły.

windsurfing Dźwirzyno Stanica Wodna

Tak u nas pięknie!

Warunki na spocie

Polub nas na Facebooku

Informacje kontaktowe:

Sun Sport

ul. Jachtowa 44 (teren Stanicy Wodnej)

78-131 Dźwirzyno

Telefon: 664 768 645

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasi partnerzy

point 7 windsurfingcrazy fly kitesurfing

 

Realizacja: www.webst.pl